O stránke

Práva a povinnosti o stránke www.detskyekzem.sk

Všeobecné

Mojím najvyšším cieľom je prinášať zaujímavý a podnetný obsah a pomôcť tak, vám čitateľom, sa lepšie zorientovať v oblasti rodičovstva a výchovy alebo témy atopický ekzém. Budem veľmi šťastná, ak mojimi článkami pomôžem čo i len jednému čitateľovi. Príspevky píšem na základe svojich vlastných skúseností alebo na základe poctivého samoštúdia či konzultácie s odborníkmi.

Náležitosti komentov

Pri komentovaní príspevkov alebo komentárov vás žiadam o dodržiavanie základov slušného správania. To jest, komentáre, ktoré budú obsahovať nadávky, osočovanie, ponižovanie, vyhráženie či iné neslušné správanie budú vymazané. Ďakujem za to, že sa k sebe správame úctivo, priateľsky a s rešpektom.

Politika zverejňovania

Keďže tento blog je mienený aj ako zdroj príjmov, považujem za správne informovať vás o nasledovnom:

  • Obsah tohto blogu je možným zdrojom príjmu zo spomenutých produktov, služieb, alebo iných informácií.
  • Spomínané produkty, služby či informácie osobne používam a/alebo sú v súlade s mojim vnútorným presvedčením. Uvádzam iba také, ktoré by mohli byť prínosné pre mojich čitateľov v zmysle rozšírenia si vedomostí a znalostí, alebo by mohli zlepšiť stav ekzematickej pokožky ich detí a tak skvalitniť život celej rodiny.
  • Affiliate linky (partnerské stránky) sú v texte vždy označené. Po kliknutí na takúto linku ste presmerovaní na odporúčaný produkt, ktorý si môžete ale aj nemusíte zaobstarať. Kliknutie vás k ničomu nezaväzuje.

Osobná politika

Nie som zodpovedná za zobrazovanie môjho obsahu na iných stránkach bez môjho súhlasu.

Obsah je predmetom zmeny bez upozornenia a posledná aktualizácia bola v januári 21, 2016. Ak máte otázky, neváhajte ma kontaktovať priamo na info@detskyekzem.com.