Ego, Ja a duchovné prebudenie – vyznáte sa v týchto pojmoch?

Prednedávnom som dočítala veľmi podnetnú knihu od autora, o ktorom som doteraz nepočula. Mám to šťastie, že poznám veľmi inšpiratívneho človeka Vlada Zlatoša, ktorý ma zahrnul do svojho okruhu ľudí a sprostredkúva mi týmto spôsobom zaujímavé myšlienky.

Kniha, o ktorej vám chcem dnes napísať, sa volá „Nová Zem. Objavte v sebe zmysel života*“. Napísal ju Eckhart Tolle, človek, ktorý viedol neuveriteľný život. Zažil úspech, bol bezdomovcom, takmer spáchal samovraždu a prešiel kus cesty, aby sa v konečnom dôsledku stal novodobým duchovným, prorokom dneška.

kniha Tolle 1

Autor v knihe rozoberá duchovné povedomie (či skôr nevedomie) dnešného ľudstva. Rozpráva o tom ako ego transformuje ľudí vo svoj prospech. Ego je len výtvor našej mysle, ktorý preberá kormidlo nášho života a riadi naše rozhodnutia prostredníctvom emócií.

V prvej časti mojej recenzie tejto publikácie vám sprostredkujem autorové myšlienky z kapitol:

 • Rozkvet ľudského vedomia
 • Ego: súčasný stav ľudstva
 • Jadro ega
 • Masky: Mnoho tvári ega

Vybrala som také časti textu, ktoré sa ma dotýkajú v tom, ako teraz žijem a rozmýšľam. Doporučujem vám však prečítať celú knihu, aby ste si spravili vlastný ucelený pohľad a našli tam časti, ktoré sa dotýkajú práve vás. Prerozprávam vám teraz začiatok knihy svojimi slovami…

 • Ľudstvo je na prahu veľkej krízy, ktorá ohrozuje jeho prežitie. Tak ako počas evolúcie, keď zvieratá vychádzali z mora na súš, aby prežili, tak aj ľudia musia výjsť zo svojej komfortnej zóny, aby predišli katastrofe na Zemi, ktorú ľudstvo spôsobuje svojim kolektívnym egom.
 • Už pred viac ako 2500 rokmi, duchovní učitelia ukazovali na nebezpečenstvo, akým je ľudská myseľ narušená egom.
 • Veľká časť dnešnej populácie je na prahu prebudenia sa z nevedomosti. Teraz je ten čas na vývojový skok, inak ľudstvo zanikne. Niektorí ľudia sú už pripravení na nástup nového vedomia.
 • Ide o novoobjavenú schopnosť preniesť sa ponad bežný spôsob myslenia a uvedomiť si obrovskú dimenziu a prepojenosť medzi nami a medzi všetkým. My sme mikrokozmos makrokozmu.

Autor píše, že zmyslom knihy je duchovne nás prebudiť a že táto premena môže nastať už počas jej čítania. Smelý názor, pomyslela som si na začiatku. Avšak musím potvrdiť, že knihu som prečítala za týždeň a podčiarkla som v nej veľa, veľa textu. Jeho vysvetlenie o tom, ako nás naše túžby, ciele a predstavy o sebe samých ovplyvňujú, je veľmi jasne pochopiteľné.

Pripravte sa, možno aj na tvrdé slová, ktorých zmyslom nie je uraziť nás, ale prebudiť v nás to dobré a skutočné. Ak ste správne naladení, pusťte sa do čítania a otvorte svoje srdce a myseľ týmto slovám.

Nie každý je však na túto premenu pripravený. Niektorí už prebudenie – precitnutie, pocítili. Myslím si, že samotné prebudenie sa pár krát prihodilo aj mne. Vtedy som zažila jasný pocit nevýslovného šťastia a lásky, ktorú som pocítila ku všetkým a všetkému okolo mňa. Ten moment trval iba krátko. Bol však taký jedinečný a povznášajúci, že odvtedy sa snažím prísť na to, čo ho u mňa vyvolalo.

káva1

Najprv som si myslela, že mojím spúšťačom je vôňa a chuť lahodnej kávy … Nie, neznie to príliš osvietene, to viem. A veru, po niekoľkých ďalších pokusoch som zistila, že tým spúšťačom káva ozaj nebola.

Ego je úplne iná osoba než ste vy.

Existuje individuálne a kolektívne ego. Obe používajú svoje spôsoby, pomocou ktorých nás ovládajú. Techniky ega sa však dajú odhaliť. Ak sa naučíme odhaľovať tieto spôsoby, sme na najlepšej ceste prebudiť svoje nevedomé Ja a splynúť s univerzom. Akt rozpoznania ega je súčasne aj znamením prebudenia. Niektorí ľudia sa prebudili pod vplyvom straty či utrpenia. Iní našli duchovného učiteľa, alebo si prečítali nejakú transformačnú literatúru.

Vo chvíli, keď sa rozplynú všetky formy ega, a všetko, čo sme vlastnili a mali radi pominie, tak v tej chvíli sa rozplynie aj naše ego. „Kto som bez toho všetkého?“, začneme sa pýtať. Keď pocítime prítomnosť ničoty a smrti, odrazu precítime naše Ja oslobodené od foriem. Precítime, že naša skutočná hodnota je vedomie samotné, je to všeobjímajúci pokoj v sile prítomného okamžiku.

Získame, ak náš stav príjmeme a otvoríme sa životu. Ak prepadneme negativite (vzdoru), vyvolá to ešte viac prekážok a život nám nebude nápomocný. Keď sa však vnútorne podvolíme a akceptujeme daný stav, otvoríme si úplne nové cesty vedomia. Okolnosti a ľudia nám budú naklonení, zrazu prídu šťastné náhody a sprevádzaní vnútorným pokojom zostaneme spojení s božstvom v nás.

Ten hlas v našej hlave nie sme my. Sme vedomie, ktoré všetko pozoruje a vidí.

Ak si uvedomíme, kto nie sme, vynorí sa pred nami naše skutočné Ja.

Usilovať sa o vlastné vylepšenie je vlastne túžba ega po zosilnení vlastnej identity. Vylepšíme sa, ak v sebe objavíme dobro a prejavíme ho nezištne navonok. Neplatí, že účel svätí prostriedky. Nie od toho, čo robíme, ale ako to robíme záleží, či naplníme svoj osud.

Existujú iba 2 základné emócie, láska a strach. Ego živí strach, je pre neho životne dôležitý. Zo strachu vychádza závisť, neistota, hnev, krivda a všetky negatívne pocity. Ak si uvedomíme, že strach je nedostatok lásky, tak pocítime súcit s danou osobou. Ako je vtedy najlepšie zachovať sa? Byť empatickým a neodsudzujúcim človekom. Iba láska môže prelomiť silu strachu.

 Cvičenie so slovom „moje“.

Veľmi sa mi páči autorové odporúčanie na praktické cvičenie, ktoré má za cieľ odhaliť náš skutočný vzťah k veciam. Máme si spraviť cvičenie, podľa ktorého si budeme všímať, na čo všetko hovoríme, že je „moje“. Pri ktorých veciach ho používame najčastejšie?

Ja som si nedávno na kurze Dynamík uvedomila, že slovíčko „moje“ používam najčastejšie s oslovením dcéry. „Moja dcéra“, hovorím ľuďom a sama si skutočne uvedomujem, že som ju ešte nezačala vnímať ako slobodnú bytosť. Ako niekoho, kto sa prostredníctvom mňa iba narodil.

Len čo pocítime, že lipneme na nejakom predmete, budeme vedieť, že je to naše ego. V skutočnosti sme slobodní a nespútaní žiadnou vecou. Avšak zrieknutie sa hmotných vecí, neznamená automaticky zrieknutie sa aj ega. Pre ego je dôležitá akákoľvek identifikácia, s hmotnými či nehmotnými statkami.

Túžba udržuje ego ešte viac pri živote ako vlastnenie. Je úplne jedno, čo vlastníme, čo robíme, stále budeme túžiť po tom mať viac.

comparision

My ľudia sa neustále porovnávame. Porovnávame si svoje telá, svoje majetky, svoje výkony…

Život nám dáva lekcie, ktoré najviac potrebujeme pre naše prebudenie. A dáva nám ich presne v tom momente, v ktorom ich potrebujeme.

Koncept Ja, nemôže existovať bez konceptu ostatní. To, čo nás najviac rozčuluje na ostatných, posilňujeme aj v sebe. Najrozumnejšie je nereagovať na egá ostatných. Keď pochopíme, že sú to vlastne nevedomí ľudia, s ktorými treba mať súcit, prestaneme brať veci osobne a reagovať na ich egá. Avšak za každým egom sa skrýva čisté zdravé jadro ľudskej božskej bytosti.

Cvičenie na preciťovanie Prítomnosti a oslobodenie od mysle. PS: tak často ako sa len dá.

 1. Vedomé dýchanie – prerušovať prúd myslenia vedomým dýchaním. Vedomé dýchanie odvádza pozornosť od myslenia a tým vytvára vnútorný priestor. Keď si uvedomujeme vlastné dýchanie, sme absolútne prítomní. Je to „tvorenie“ vedomia.
 2. Preciťovanie svojho tela – upriamiť svoju pozornosť nie na svoj vonkajší obal, ale na svoju živosť vo vnútri. Skúsme zatvoriť oči a preciťovať jednotlivé časti svojho tela zvnútra. Sústreďme sa na to, ako nám pulzuje krv v žilách, aké teplé sú končeky našich prstov a ako nám brnia, keď niečo robíme. Posilníme si aj svoju imunitu a regeneračné systémy tela.
 3. Nepútať na seba pozornosť – znamená „zaprieť sa“. Znižovanie vlastnej dôležitosti prostredníctvom zmeny správania a brania si vecí osobne, je tiež jednou z foriem ako vzniká vedomie.
 4. Pozorovať obyčajné veci okolo seba bez posudzovania – nerozmýšľať o tom, aké tvary, vlastnosti či schopnosti má pozorovaný predmet, ale nechať sa unášať jeho podstatou. Dýchať a nemyslieť.

Pravdu nemusíme brániť, tá je predsa už dávno dokázaná.

Pravda nie je v myšlienkách, myšlienky na ňu iba odkazujú. Telo nerozlišuje myšlienku od pravdy, reaguje na obe rovnako. Sila pozitívneho myslenia na telo je vedecky dokázaná.

Egu robí veľmi dobre, keď má pocit, že má pravdu. Avšak na to, aby sme mohli mať pravdu, musí byť niekto, kto sa mýli. Mať pravdu, nám dáva pocit morálnej nadradenosti nad druhými a tento pocit ego miluje a rastie z neho. Pokiaľ sme si istí, že poznáme pravdu na základe faktov, a jednoducho túto pravdu konštatujeme, naše ego je tu neprítomné. Nad nikým sa nevyvyšujeme, nikoho nezraňujeme.

Táto časť textu mi pripomína aj u nás doma často diskutovanú tému súťaženia. Pri hrách, kde je víťaz je vždy aj porazený. Súťaže sú všade okolo nás. Začínajú v škôlkách, najviac sa rozvíjajú v školách, v zamestnaniach a biznisoch dosahujú nebezpečné rozmery. Rodičia, nevediac o nástrahách súťaží, nechtiac vystavujú svoje deti negatívnym zážitkom, ktoré u nich môžu spôsobiť nízke sebavedomie a to sa bude prejavovať obranou či útokom.

Children_playing_tag

Deti, ktoré nemajú vybudovanú dostatočnú seba-úctu, potom súťažia len kvôli dosiahnutiu cieľu za každú cenu. Podstata hry, pri ktorej sa majú niečo naučiť ich nezaujíma.

 • Pozitívne myšlienky majú na telo blahodarný vplyv, je však dôležité rozlišovať medzi tými generovanými egom a tými, ktoré pochádzajú z hĺbky.

Čo nás najviac rozčuľuje u druhých?

Rôzne egoické správania, na ktoré reagujeme najsilnejšie sa v rovnakej podobe nachádzajú aj u nás. Iba ich nevidíme, či nechceme vidieť.

Nevedomosť sa nedá poraziť bojom a násilím. Ak proti niečomu a niekomu bojujeme, iba to posilňujeme tým, že tomu venujeme pozornosť.

Čo je vlastne duchovné prebudenie?

To, že veríme na duše? Nie, to je len myšlienka. Duchovné prebudenie je stav, kedy sme ukotvení v prítomnosti a všetko okolo seba vnímame a pozorujeme bez posudzovania.

Sme pominuteľní a všetko v čom sa vidíme pominie. Ako prvý to opísal Budha, keď jeho vyhlásenie „anata (nie ja)“ sa stalo jedno z nosných pilierov jeho učenia.

Prestaňme sa hodnotiť

Niekedy sama cítim, že môj život je jeden veľký otáznik. Neviem, čím sa mám stať a neustále hľadám odpovede na to, kým som. Som zmätená.

Man-on-Road1

Autor píše, že byť zmätený je dobre. Avšak iba vtedy, ak necítime potrebu vedieť, kým sa máme stať a neustále neriešime naše životné poslanie či iné shakespeareovské otázky. Dokážeme prestať hľadať definíciu seba samých? Hľadanie je opakom šťastia, pretože šťastie je prchavé.

Definovať samého seba prostredníctvom myšlienok znamená, obmedziť sa.

Ak je v našom vnútri smútok, nehovorme „som nešťastný“, ale „cítim v sebe smútok“. Potom ho preskúmajme, príjmime a povedzme si: „Teraz je to takto. Buď sa s tým zmierim, alebo sa budem cítiť mizerne.“ Situácia je neutrálna, je taká či onaká. Dôležité je, čo si o nej pomyslíme a aký postoj k nej zaujmeme.

 • Vonkajšia realita je odrazom nášho vnútorného stavu. Vnútorným zmyslom nášho života je prebudenie.

Ak vás môj článok zaujal a radi by ste si prečítali viac priamo od autora, kliknite na link knihy Eckharta Tolle-ho* tu.

Druhý článok, ktorý bude pokračovaním tejto knihy prinesiem už čoskoro. Rozpíšem v ňom svoje postrehy z kapitôl:

 • Zistite, kto v skutočnosti ste
 • Oslobodenie
 • Vnútorný zmysel života

Ako sa vám páčili autorového myšlienky? Viete rozpoznať, keď vaše správanie ovláda ego? Prípadne mi napíšte, či ste vyskúšali cvičenia na rozvoj vedomia a ako sa vám podarili.

Cieľom článku nie je moralizovať, či poúčať. Cieľom je priniesť vám, čitateľom, nový pohľad na svet, na seba a na možnosti, ktoré každý v sebe máme. Dúfam, že sa mi podarilo podnietiť vo vás záujem a budem veľmi rada, ak svoje názory vyjadríte pod článkom.

Ďakujem, že ste dočítali až sem.

(Článok obsahuje affiliate link označený hviezdičkou*. Viac o partnerskej spolupráci nájdete v sekcii Domov).

Jana
Jana
Som maminou 5 ročnej dcéry Simonky. Žijem s rodinou v Bratislave, vo svojom rodnom meste. Mám rada knihy a filmy rôznych žánrov. Obľubujem ručné práce a doma mám slušnú zbierku všakovakých kreatívnych materiálov. Keď mám priestor, siahnem po jednom, druhom či treťom. Mojím rodičovským cieľom je “vychovať” dcérku tak, aby z nej bola samostatná, sebaistá, empatická a šťastná bytosť. Rada by som to dosiahla “iba” tým, že jej budem vzorom, ktorý ju k tomu peknému žitiu inšpiruje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *